Med utenlandsk forsikringsgiver skal effektiv forsikringsgivning gi TT Forsikringen utfordrerposisjon i det norske forsikringsmarkedet. TT Group, et familieeid konsern, fi kk på tampen av 2022 forsikringskonsesjon avFinanstilsynet. Nå ønsker selskapet, som tidligere...